Veiligheid & welzijn

Zero-harm

Bij Unilin willen we een zero-harm bedrijf zijn. Dat betekent: een plek waar veiligheid ingebouwd zit in onze manier van werken, en waar een positieve en zorgzame cultuur heerst. Zo kunnen we er voor zorgen dat iedereen elke dag veilig terug naar huis kan.
We werken hier elke dag aan, enerzijds door via onze technische diensten ons machinepark steeds veiliger te maken, en anderzijds door frequente coaching en opleiding van onze medewerkers. Rond de belangrijke risico’s in ons bedrijf hebben we duidelijke basisafspraken, geldig voor heel Unilin, die je al meekrijgt vanaf je start. Daarnaast zal je leidinggevende je coachen in je specifieke taak. We melden risico's die we opmerken en we organiseren vaak meetings en workshops.

En heel belangrijk: bij Unilin mag je een ieder aanspreken als je denkt dat die persoon een risico loopt! Zo zorgen we elke dag voor elkaar.

Wellbeing

We zetten in op welzijn in al zijn aspecten. Naast werken aan een veilige en gezonde werkomgeving, stimuleren we een positief klimaat waarin mensen zich goed voelen, uitdaging vinden en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

We bieden verschillende workshops, activiteiten en opleidingsprogramma’s aan.